Вступникам

Соціологія – молода наука, між тим вже зайняла центральне місце в низці природничих та гуманітарних наук. Соціологію, разом з економікою, психологією та політологією, відносять до класу соціальних і поведінкових наук. Соціологія вивчає найбільш складний, мінливий об'єкт – людське суспільство, його структуру та різноманітні соціальні процеси, закони розвитку, поведінку людини в суспільстві. Це та наука, яка розкриває причини соціальних проблем і конфліктів, способи гармонізації суспільного життя. Саме ця наука дає людям сучасні життєві орієнтири, допомагає зрозуміти обставини життя у безмежних людських відносинах, формує знання й вміння управління ними.

Абітурієнтам

Приймальна комісія Інформація для вступника

Правила прийому Інформація для вступу до бакалаврату

Інформація для вступу бакалаврів соціології до магістратури

Інформація для вступу бакалаврів будь-яких спеціальностей до магістратури

Магістрам

Програма вступного випробування на навчання за ОР "магiстр" за спецiальнiстю 054 - "соцiологiя" освітні програми "соцiологiя" "соцiальні технології" та "гендерні студії" для вступників на основі ступеня бакалавр

Програми додаткового випробування

Програма додаткового випробування на навчання за ОР "магiстр" за спецiальнiстю 054 - "соцiологiя" для вступників на основі ступеня бакалавр, здобутого за іншим напрямом підготовки

Зразки завдань

Зразок завдання вступного випробування на навчання за ОР "магiстр" за спецiальнiстю 054 - "соцiологiя"

Зразок завдання додаткового випробування на навчання за ОР "магiстр" за спецiальнiстю 054 - "соцiологiя" для вступників на основі ступеня бакалавр, здобутого за іншим напрямом підготовки

Програми для вступників-іноземців

Програма вступного випробування УКРАЇНСЬКОЮ для вступників-іноземців на навчання за ОР "магiстр" за спецiальнiстю 054 - "соцiологiя" освітні програми "соцiологiя", "соціальні технології" та "гендерні студії" для вступників на основі ступеня бакалавр

Program of admission examination in English for foreigners for foreign applicants with Bachelor’s degree) for specialty field 054 "Sociology" the educational programs "Sociology", "Social Technology" and "Gender Studies"

Программа вступительного экзамена на РУССКОМ языке для поступающих иностранцев на обучение по ОУ "магистр" по специальности 054 - "социология" образовательные программы "социология", "социальные технологии" и "гендерные студии" для поступающих на основании степени бакалавр

Графік консультацій та іспитів для вступників на ОР магістр

Аспірантам

Порядок прийому та організація роботи в аспірантурі університету

Правила прийому до аспірантури та ад’юнктури

Вступ до аспірантури на факультет соціології

Докторантам

Порядок прийому та організація роботи в докторантурі університету

Умови вступу до докторантури

Вступ до докторантури на факультет соціології

Зразки основних документів для вступу до докторантури

Зразок заяви до участі в конкурсі для вступу до докторантури

Зразок варіанта довідки про середньомісячну заробітну плату

Зразок списку наукових та навчально-методичних праць

Зразок клопотання на зарахування до докторантури