Вийшов черговий номер Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка (соціологія) за 2018 рік

Вийшов черговий номер фахового наукового журналу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія" за 2018 рік. 

НАУКОВІ СТАТТІ

 

Миронович Д.  (м.Львів)

«Промовляючи невимовне»: конструктивістські теорії феномену релігійного навернення

Шелухін В.  (м.Київ)

Соціологія перед викликом економічного імперіалізму

Дутчак О. (м.Київ)

Умови та джерела відтворення робочої сили у глобальних ланцюгах постачання: приклад швейної промисловості України  (англ.)

Сальнікова С., Аврамук Е. (м.Луцьк)

Соціальна безпека українців у локальному та загальноєвропейському контекстах

Алімі М., Оньєма Н. (м. Іпетумоду, Нігерія) 

Корупція в сучасній Нігерії як прояв кланового капіталізму (англ.

Крижанівська В. (м.Харків) 

Профілі функціонування демократичних цінностей в Україні та країнах Європи 

Москотіна Р. (м.Київ)

«Сloud protesting» як медіатизована форма протестної поведінки 

Ковальська Є. (м.Київ)

Використання методу експертного опитування у процедурі адаптація індексу Статусної характеристики Уорнера

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА НАУКОВІ КОМЕНТАРІ

Куценко О. (м.Київ)

Компендіум сучасного класового аналізу. 
Рецензія на монографію: Симончук О. Соціальні класи в сучасних суспільствах: евристичний потенціал класового аналізу: монографія. – Київ: Інститут соціології НАН України, 2018. – 416 с.

Петренко-Лисак А. (м.Київ)

Право на ідентичність в місті та з містом.
Рецензія на монографію: Мусієздов О.О. Міська ідентичність у (пост)сучасному суспільстві : монографія / О.О. Мусієздов. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 378 с.

Савельєв Ю. (м.Київ)

Соціальне включення як вимір модернізації європейських суспільств