Конкурс НАН України на здобуття премій для молодих учених

Оголошено конкурс НАН України на здобуття премій для молодих учених віком до 35 років і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи.

Необхідні документи:

1.    Розширений витяг з протоколу Вченої ради інституту/ факультету.

2.    Подання, що включає назву, наукову характеристику роботи й коротку анотацію.

3.    Матеріали наукового дослідження (список наукових публікацій – на конкурс молодих учених; наукову роботу – на конкурс студентів).

4.    Відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, повна дата народження, місце роботи, науковий ступінь й посада (для студентів – вуз, факультет, курс у розгорнутому вигляді), домашня та електронна адреси, номер телефону (службовий, домашній та мобільний).

5.    Довідку про те, що роботи, які подаються на конкурс, не були раніше удостоєні премій НАН України, країн СНД та ін.;

*Примітки: Колектив, висунений на здобуття премії НАН України для молодих вчених і студентів не повинен перевищувати трьох осіб. На кожного члена авторського колективу окремо складається довідка про творчий внесок.

Всі документи повинні бути підписані деканом факультету/директором інституту і засвідчені печаткою. Подаються в одному примірнику, в папках.

Матеріали в паперовому та електронному вигляді приймаються інформаційним сектором відділу науково-технічної інформації для підготовки питання на засіданні Постійної комісії Вченої ради з питань організації наукової роботи.

Просимо подати пропозиції щодо кандидатур, які братимуть участь у конкурсі до 25 жовтня 2017 року включно (червоний корпус, вул. Володимирська, 60, кім. 107; телефони для довідок: 239-31-74, 37-45; e-mail: premii.ndch@gmail.com).

Роботи, оформлені неналежним чином, до участі в конкурсі не допускаються.