IІІ-й Конгрес Соціологічної асоціації України «Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання»

СОЦІОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

оголошує про проведення

IІІ-го Конгресу Соціологічної асоціації України

«Нові нерівності  нові конфлікти: шляхи подолання»

12-13 жовтня 2017 р.

Місце проведення: м. Харків,

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Організатори: Соціологічна асоціація України та Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, соціологічний факультет.

Метою Конгресу є визначення можливих шляхів подолання соціальної напруженості, що викликана поглибленням соціальної нерівності в нашій країні, появою її нових форм, що виявляються в нерівному доступі українців до таких соціальних ресурсів, як якісна середня та вища освіта, зайнятість, гідна оплата праці та пенсійне забезпечення, якісні медичні та рекреативні послуги, власний бізнес, політична участь, влада, Інтернет-ресурси, культурні ресурси, зокрема мовні компетенції, тощо. Як сприймається соціальна нерівність, ті чи інші її різновиди громадянами України? Відсутність доступу до яких саме ресурсів може викликати активні протестні акції та конфлікти між різними соціальними групами та владою? Що мають робити владні органи, структури громадянського суспільства, щоб знизити соціальну напруженість в українському суспільстві? Які відповіді на ці запитання здатна запропонувати соціологія? Все це визначає поле наукових проблем, які будуть обговорюватись на Конгресі.

Шановні колеги!

Просимо вас до 3 квітня 2017 року надіслати свої пропозиції щодо пленарних сесій, тематичних секцій, майстер-класів, «круглих столів», робочих засідань дослідницьких комітетів САУ тощо та розкладу їхнього проведення (див. додаток 1) на адресу sokuryanska@karazin.ua.

Проект програми ІІІ Конгресу САУ з переліком секцій, «круглих столів», майстер-класів тощо буде оприлюднено на сайті САУ (http://sau.kiev.ua) не пізніше 17 квітня 2017 року.

Заявки на виступ з доповідями в межах пленарних сесій, проведення секційних засідань, майстер-класів, «круглих столів», зустрічей дослідницьких комітетів САУ, а також тези доповідей та тексти статей за тематикою Конгресу прийматимуться з 21 квітня до 30 червня 2017 р. шляхом заповнення електронної форми, адреса якої буде надана у наступному інформаційному листі (що буде надіслано 21 квітня).

До початку роботи Конгресу окремою збіркою будуть опубліковані тези доповідей його учасників (вимоги до їхнього оформлення представлені в додатку 2).

Статті, надіслані до оргкомітету Конгресу, будуть опубліковані до початку його роботи у фаховому виданні Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи» (вимоги до їхнього оформлення представлені в додатку 3).

За додатковою інформацією щодо Конгресу звертатись до віце-президентів САУ:

  • Сокурянської Людмили Георгіївни (sokuryanska@karazin.ua; тел.: +38067 587 72 48; +38095 472 77 61; +38 057 707 54 90);
  • Куценко Ольги Дмитрівни (olga.kutsenko.ua28@gmail.com; тел +38068 5974712)

та до секретаріату Конгресу:

Ми очікуємо на Ваші пропозиції щодо організації та проведення тематичних секцій, «круглих столів», майстер-класів та робочих зустрічей. Сподіваємось на Вашу участь у роботі Конгресу!

З повагою, Президент Соціологічної асоціації України                                                   Віль Бакіров

 

Офіційна адреса оргкомітету Конгресу

61022 м. Харків, пл. Свободи, 6, ауд. 350, 351

Соціологічний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Телефони: (+3)8 057 707 54 90; (+3)8 057 707 53 89

Ел. адреса: socioedition@karazin.ua

Web-адрес: http://sau.kiev.ua