Магістратура. ОП "Соціологія"

Спеціальність 054 «Соціологія»

Освітня програма «Соціологія»

Тип освітньої програми:  освітньо-наукова

Отримуваний ступінь: «магістр соціології»

Кількість навчальних семестрів:     4

Обсяг програми в кредитах ECTS:    120

Мова навчання: українська, англійська

Спеціалізації

Анотації дисциплін