Магістратура. ОП "Соціальні технології"

5
5 Actual Problems of Current Sociology Бабенко С. С.
5 Actual Problems of Current Sociology Цимбал Т. В.
5 Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток) Бабенко С. С.
5 Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток) Цимбал Т. В.
5 Європейські студії Ковтуненко Е. С.
5 Дослідницькі парадигми в соціальних науках Соболевська М. О.
5 Методи аналізу нечислових даних в соціології Савельєв Ю. Б.
5 Методологія дослідження соціальних нерівностей Куценко О. Д.
5 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності Цимбалюк Н. М.
5 Моделювання та прогнозування соціальних процесів Сидоров М. В.
5 Соціологія нової Європи Бабенко С. С.
5 Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень Ковтуненко Е. С.
5 Теорія соціальних технологій Судаков В. І.
5 Технології підготовки текстів Малес Л. В.

Загальна характеристика освітньої програми

Спеціальність 054 «Соціологія»
Освітня програма «Соціальні технології»
Тип освітньої програми:  освітньо-наукова
Отримуваний ступінь: «магістр соціології»
Кількість навчальних семестрів:     4
Обсяг програми в кредитах ECTS:    120
Мова навчання: українська, англійська