Магістратура. ОП "Гендерні студії"

Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка у співпраці з Лундським університетом (Швеція) в 2017-2018 навчальному році відкриває першу в Україні фахову магістерську програму підготовки дослідників гендерної проблематики у сучасному суспільстві.

Магістерська програма зі спеціальності “Соціологія” за освітньою програмою “Гендерні студії” дає можливість оволодіти фаховими знаннями та навичками для проведення соціологічних досліджень, здійснення аналітики явищ та процесів пов’язаних з гендерними відносинами. Гендерні студії є міждисциплінарним полем дослідження сучасних явищ та процесів, соціальних змін, проблематики гендерних нерівностей, ключових елементів феміністичної і квір теорії та практик громадського активізму. Програма спрямована на розширення компетентностей студентства у критичному та аналітичному мисленні, обговоренні і оцінюванні ключових положень соціальних теорій та результатів досліджень, опанування методами соціологічних досліджень гендерної проблематики та гендерної експертизи, оволодіння навичками створення та управління соціальними проектами з урахуванням гендерної рівності.

Магістерська програма гендерних студій стане успішним продовженням соціальної, поведінкової та гуманітарної освіти з різних спеціальностей, адже гендерна фаховість нині затребувана у всіх галузях суспільного життя: політиці, економіці, психології, праві, культурі, мистецтві, медіа, соціальних відносинах.

Успішне опанування програмою дає можливість не тільки глибше зрозуміти себе та своє оточення, вона забезпечує набуття фахових компетенцій соціологічного та гендерного підходу у дослідженні соціальних проблем, які є підготовкою як до наукової роботи, так і до професійної зайнятості з широким спектром можливостей: соціологічні та гендерні дослідження, управління персоналом, зв’язки з громадськістю, масові комунікації, соціальна політика, державна служба, діяльність міжнародних та громадських організацій тощо.

Умови подвійного дипломування

До вступу на програму подвійного дипломування можуть подаватись студент(к)и, зараховані на програми магістра соціальних досліджень гендеру або магістра соціології в Лундському університеті та студент(к)и КНУ Тараса Шевченка, які зараховані на програму магістра соціології освітньої програми "Гендерні студії", мають ступінь бакалавра соціології, мінімальний середній бал в дипломі бакалавра еквівалентно "3,0" з "4.0" за кумулятивним середнім балом (CGPA), або "С" за шкалою ECTS класифікації, або "B" в американській шкалі оцінок, або не менше 75 балів за 100-бальною шкалою; а також такі знання англійської мови: TOEFL оцінка мінімум 575 (Internet Based рахунок: 90), або оцінка IELTS принаймні 6,5 (неприпустимо менше ніж 5,5).

Подвійний диплом (Диплом магістра соціології з Гендерних студій та диплом магістра наук з соціальних досліджень гендеру з професійною кваліфікацією з соціології в Лундському університеті) магістр(иня) отримує за умов успішного навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка протягом першого, другого та четвертого семестрів та в Лундcькому університеті протягом третього семестру, дипломна робота має бути написана та захищається англійською мовою, оцінюється спільною комісією з професорів Лундського університету та Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Витрати на навчання та перебування у Швеції студент(к)и здійснюють із власних коштів або за рахунок отриманих стипендій/грантів

На другому році навчання студентство проходить дві практики:

  • Виробнича практика “Соціологічне дослідження з гендерної проблематики”
  • Практика з гендерної експертизи

Загальна характеристика освітньої програми

Спеціальність 054 «Соціологія»
Освітня програма «Гендерні студії»
Тип освітньої програми:  освітньо-наукова
Отримуваний ступінь: «магістр соціології»
Кількість навчальних семестрів:     4
Обсяг програми в кредитах ECTS:    120
Мова навчання: українська, англійська