Бібліотека


Показано 13401 - 13450 з 13896
Общероссийская научная конференция, посвященная 35-летию Института психологии РАН и 80-летию со дня рождения Б.Ф. Ломова.- : Психологический журнал, 2007. - 6 с.
Дослідження цінностей: методичні підходи М.Рокича і Ш.Шварца.- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 2003. - 15 с.
Алли Ш., Муни К., Стюард П. Социология в ЮАР (1920-1970).- : СОЦИС, 2006. - 3 с.
Алпатова П.С., Зуб Т.С. Людина з обмеженими фізичними можливостями в міському середовищі.- : Український соціум, 2006. - 1 с.
Алстед Я. Психология, соицология, общество: модели мотивации.- : СОЦИС, 2002. - 9 с.
Амджадін Л. Акторы и ресурсы социально-экологической модернизации.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2007. - 8 с.
Амджадін Л., Саєнко Ю., Ходорівська Н. Організаційна взаємодія як предметна сфера соціології управління.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2006. - 1 с.
Андреев А.Л. Потребители медицинских услуг в бюджетных организациях и их самооценка здоровья.- : СОЦИС, 2007. - 0 с.
Андреев А.Л. Документы Русского социологического общества им. М.М.Ковалевского (1916-1923 гг.).- : СОЦИС, 2011. - 1 с.
Андреева И.Н. К 85-летию А.А.Бодалева.- : Вопросы психологии, 2008. - 6 с.
Андреева И.Н. Інтеграційна складова міграційної політики.- : Практична психологія та соціальна робота, 2010. - 4 с.
Андреева Л.А. Кредитно-финансовый узел развития российского общества.- : СОЦИС, 2008. - 9 с.
Андреева Л.А., Андреева Л.К. Развитие индивидуального хронотопа в детстве и юности.- : СОЦИС, 2010. - 4 с.
Андрейчин С.Р. Информационній терроризм в Украине.- : Практична психологія та соціальна робота, 2009. - 6 с.
Психология искусства. Эссе о тайне эмоционального воздействия художественных произведений..- : Изд-во ДНК, 2001. - 200 с.
Алексєєва М.І. Мотиви навчання учнів.- Київ: Радянська школа, 1974. - 120 с.
Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства.- Москва: Медицина, 1993. - 400 с.
Алексеенко И.Р., Кейсевич Л.В. Последняя цивилизация. Человек. Общество. Природа..- Київ: Наукова думка, 1997. - 412 с.
Алексеенко И.Р., Кейсевич Л.В. Последняя цивилизация? Человек. Общество. Природа..- Київ: Наукова думка, 1997. - 410 с.
Алексиевич П.В. О научном альтруизме (проблемы нравственности)..- Тернополь: Лідер, 2002. - 125 с.
Репрезентация эмоций у больных нервной булимией.- : Вестник Московского университета. Серия 14. Психология., 2008. - 9 с.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка: минуле, сьогодення, майбутнє.- : Вісник.Соціологія. Психологія. Педагогіка, 2001. - 10 с.
Київському національному університету 170 років: досягнення, демократичні реформування, імідж (очима соціолога).- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 2005. - 22 с.
Психолого-аналітичні аспекти використання методів активізації творчого мислення студентів.- : Психологія і суспільство, 2005. - 1 с.
Всероссийская научно-практическая конференция по проблемам активности и ответственности личности.- : Вопросы психологии, 2008. - 2 с.
Дослідження проблематики соціальних здібностей у творчості європейських мислителей епохи Відродження та Нового часу.- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 2007. - 9 с.
Мотиваційні аспекти громадянської свідомості та самиосвідомості особистості у підлітковому віці.- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 1998. - 5 с.
Соціально-професійні орієнтації студентства Київського університету імені Тараса Шевченка (результати соціологічного дослідження).- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 1999. - 7 с.
Особливості емоційного сприйняття в умовах суспільних перетворень.- : Політичний менеджмент, 2008. - 1 с.
Соціально-психологічні аспекти аадаптації студентів до навчання у приватному вищому навчальному закладі.- : Вісник.Соціологія. Психологія. Педагогіка, 2001. - 11 с.
Настрої студентської молоді факультету соціології та психології під час політичного страйку на Майдані незалежності (за результатами пілотажного соціологічного дослідження).- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 2006. - 24 с.
Ефективне управління і публічна політика як напрям реалізації політичної влади в умовах кризи.- : Політичний менеджмент, 2009. - 2 с.
Студентське життя в Києві та Мюнхені: спільне та специфічне (за результатами соціологічного дослідження).- : Вісник.Соціологія. Психологія. Педагогіка, 2002. - 12 с.
Маскулінність/фемінність як чинник особистісної самоідентифікації у юнацькому віці.- : Український соціум, 2005. - 2 с.
До питання визначення показників демократизаційних процесів у вищій школі України.- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 2003. - 16 с.
Алієв Ш. Интеллектуальный шанс России.- : Психологія і суспільство, 2011. - 1 с.
Алексєєва О.А., Кишенко Г.І. Університетське життя очима викладачів.- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 2000. - 8 с.
Алексєєва О.А., Кишенко Г.І. Типологія інноваційно значущих ситуацій професійної взаємодії.- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 2007. - 28 с.
Алексєєва О.А., Ракша Д.А. Самовдосконалення особистості в поглядах Івана Огієнка.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2010. - 4 с.
Алексєєва О.А., Ракша Д.А. Демократичні реформування у вищій школі (у контексті гуманізації освіти).- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 2004. - 20 с.
Алексєєнко І. Світові цивілізації в історичній динаміці.- : Політичний менеджмент, 2004. - 3 с.
Алексійова О.А., Кишенко Г.І. Зміна в соціальному статусі студентства в умовах переходу до ринкової економіки.- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 1995. - 1 с.
Алексійова О.А., Ніколаєнко Л.Г. Сутність інтерпретаційних процедур.- : Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка, 1995. - 1 с.
Александровский Ю.А. Состояние понятийного аппарата социологии (Общесоциологический уровень).- : СОЦИС, 2010. - 5 с.
Алексапольский А.А., Кострикина И.С. Трансформаційні зміни інституту сім'ї та шлюбних відносин в українському суспільстві: гендерний аналіз.- : Психологический журнал, 2007. - 8 с.
Алексеєнко І. Антиглобалістський рух - початок формування світової контркультури?.- : Політичний менеджмент, 2005. - 6 с.
Алексеева Л.С. О насилии над детьми в семье.- : СОЦИС, 2003. - 4 с.
Алексеева Л.С. Бездомные как объект социальной дискредитации.- : СОЦИС, 2003. - 9 с.
Алексеева М.С. Метатеоретичний аналіз у психології.- : СОЦИС, 2009. - 4 с.
Алексеева Т.И. Пространство в мифе.- : Мир психологии, 2009. - 1 с.

Сторінки