Кафедра теорії та історії соціології

Кімната

502

Телефон

259-02-48, 22-93, 22-60

Електронна пошта

tis@soc.univ.kiev.ua

Розвиток та iнституцiалiзацiя соцiологiї у Київському унiверситi пов'язанi з появою лабораторiї конкретно-соцiологiчних дослiджень (1962), створеної за iнiцiативою П.В.Копнiна. Її очолювали доцент Гончаренко М.П. (1961-64), доцент Байкiн Ф.Ф. (1964-65), доцент Надольний I.Ф. (1965-70).

Подальшим етапом стало вiдкриття на фiлософському факультетi кафедри соцiологiї (1979), очоленої доцентом Гончаренком М.П. Її першими викладачами були доцент Бiлосвiт К.Д., доцент Захарченко М.В., викладач Нiколаєнко Л.Г., асистент Кушерець В.I., якi проводили значну роботу iз забезпечення навчально-методичного процесу, готували професiйних соцiологiв через аспiрантуру (на початок 1990-х 10 викладачiв i аспiрантiв, в т.ч. 4 iноземцiв, успiшно захистили дисертацiї). Пiсля створення факультету соцiологiї та психологiї (1991) вона була перейменована на кафедру iсторiї та теорiї соцiологiї.

Керiвники кафедри: 1979-87 - доцент Гончаренко М.П., 1987-94 - професор Погорiлий О.I., 1994 -2006 - професор Тарасенко В.I., з 2006 по теперiшнiй час кафедру очолює професор Судаков В.I.

Кафедра спiвпрацює з вiддiлом теорiї, iсторiї та методологiї Iнститу соцiологiї НАН України, з соцiологiчним факультетом Центрально-Європейського унiверситету (м. Будапешт); факультетом соцiологiї Варшавського унiверситету; факультетом соцiологiї Мiжнародного Соломонова унiверситету (м. Київ).

Навчальні дисципліни

1 Вступ до спеціальності соціологія
1 Вступ до спеціальності: соціологія та соціальні технології соціологія
1 Вступ до спеціальності соціологія
1 Соціальна антропологія: соціологічні засади соціологія
1 Історія соціології 2 соціологія
1 Історія соціології 1 соціологія
1 Історія соціології 1 соціологія
2 Соціологія соціальних груп соціологія
2 Сучасні теорії соціальної комунікації соціологія
2 Соціологічні теорії міста та урбанізації соціологія
2 Історія соціології в Україні соціологія
2 Соціологія соціальних груп соціологія
2 Основи соціальних комунікацій соціологія
3 Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях соціологія
3 Сучасні соціологічні теорії соціологія
3 Соціологія девіантної поведінки соціологія
3 Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях соціологія
3 Сучасні соціологічні теорії соціологія
3 Соціологія повсякденності соціологія
3 Сучасні соціологічні теорії соціологія
4 Історія та теорії гендерних досліджень Z соціологія
4 Соціологія права соціологія
4 Соціологія знання соціологія
4 Соціологічні концепції Франкфуртської школи соціологія
4 Соціологія повсякденності соціологія
4 Соціологія знання соціологія
4 Соціологічні теорії соціального контролю та девіантної поведінки соціологія
5 Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток) соціологія
5 Дослідницькі парадигми в соціальних науках соціологія
5 Дослідницькі парадигми в соціальних науках соціологія
5 Асистентська практика соціологія
5 Новітні концептуальні стратегії в теоретичній соціології соціологія
5 Гендерна соціолінгвістика соціологія
5 Actual Problems of Current Sociology соціологія
5 Методика викладання соціології у вищій школі соціологія
5 Теорія соціальних технологій соціологія
5 Технології написання наукових текстів соціологія
5 Феміністична критика класичної соціальної теорії соціологія
5 Технології підготовки текстів соціологія
5 Теорія соціальних технологій соціологія
5 Гендер, тілесність та сексуальність соціологія
6 Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар) соціологія
6 Теорії соціокультурної та гендерної ідентичності соціологія
6 Sociology of masculinity and men’s studies соціологія
6 Теорія соціокультурних комунікацій соціологія
6 Соціологічні теорії глобалізації та розвитку соціологія
6 Соціальна феноменологія соціологія
6 Неофункціоналістські та постструктуралістські соціологічні теорії соціологія
6 Теорія соціальної дії та практичної раціональності соціологія
6 Рефлексивні процеси у сучасній теоретичній соціології соціологія
6 Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар) соціологія
6 Соціологічні теорії соціального порядку соціологія
6 Гендерна експертиза та гендерний аудит (Gender Expertise and Gender Audit) соціологія
6 Соціологія постмодерну соціологія
3 Соціологія право
3 Соціологія право
6 Історія та теорія гендерних досліджень соціальна робота