Кафедра теорії та історії соціології

Кімната

502

Телефон

259-02-48, 22-93, 22-60

Електронна пошта

tis@soc.univ.kiev.ua

Розвиток та iнституцiалiзацiя соцiологiї у Київському унiверситi пов'язанi з появою лабораторiї конкретно-соцiологiчних дослiджень (1962), створеної за iнiцiативою П.В.Копнiна. Її очолювали доцент Гончаренко М.П. (1961-64), доцент Байкiн Ф.Ф. (1964-65), доцент Надольний I.Ф. (1965-70).

Подальшим етапом стало вiдкриття на фiлософському факультетi кафедри соцiологiї (1979), очоленої доцентом Гончаренком М.П. Її першими викладачами були доцент Бiлосвiт К.Д., доцент Захарченко М.В., викладач Нiколаєнко Л.Г., асистент Кушерець В.I., якi проводили значну роботу iз забезпечення навчально-методичного процесу, готували професiйних соцiологiв через аспiрантуру (на початок 1990-х 10 викладачiв i аспiрантiв, в т.ч. 4 iноземцiв, успiшно захистили дисертацiї). Пiсля створення факультету соцiологiї та психологiї (1991) вона була перейменована на кафедру iсторiї та теорiї соцiологiї.

Керiвники кафедри: 1979-87 - доцент Гончаренко М.П., 1987-94 - професор Погорiлий О.I., 1994 -2006 - професор Тарасенко В.I., з 2006 по теперiшнiй час кафедру очолює професор Судаков В.I.

Кафедра спiвпрацює з вiддiлом теорiї, iсторiї та методологiї Iнститу соцiологiї НАН України, з соцiологiчним факультетом Центрально-Європейського унiверситету (м. Будапешт); факультетом соцiологiї Варшавського унiверситету; факультетом соцiологiї Мiжнародного Соломонова унiверситету (м. Київ).

Навчальні дисципліни

Sociology
2
БС: "Соціальні комунікації"
2 Соціологія соціальних груп соціологія
С
2 Соціологія соціальних груп соціологія
С
2 Сучасні теорії соціальної комунікації соціологія
С
БС: "Соціологія урбанізації та глобалізації"
2 Соціологія глобалізації соціологія
С
2 Соціологічні теорії міста та урбанізації соціологія
С
2 Загальна теорія соціальни х технологій соціологія
СТ
2 Основи соціальних комунікацій соціологія
СТ
2 Історія соціології в Україні соціологія
С
БС: "Соціологія особистості та гендеру"
2 Гендерні дослідження соціологія
С
3
3 Сучасні соціологічні теорії соціологія
С
СТ
3 Сучасні соціологічні теорії соціологія
С
СТ
3 Сучасні соціологічні теорії соціологія
С
СТ
3 Соціологія девіантної поведінки соціологія
С
БС: "Прикладні соціологічні дослідження"
3 Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях соціологія
С
3 Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях соціологія
С
БС: "Соціологія урбанізації та глобалізації"
3 Соціально-демографічний аналіз поселенської мережі соціологія
С
БС: "Соціальні комунікації"
3 Соціологія повсякденності соціологія
С
3 Соціологія повсякденності соціологія
С
БС: "Соціологія особистості та гендеру"
3 Соціологія квір- та девіантної поведінки соціологія
С
5
5 Дослідницькі парадигми в соціальних науках соціологія
Г
5 Дослідницькі парадигми в соціальних науках соціологія
СТ
5 Феміністична критика класичної соціальної теорії соціологія
Г
5 Асистентська практика соціологія
С
5 Новітні концептуальні стратегії в теоретичній соціології соціологія
С
5 Гендер, тілесність та сексуальність соціологія
Г
5 Actual Problems of Current Sociology соціологія
СТ
5 Гендерна соціолінгвістика соціологія
Г
5 Критична феміністична перспектива в сучасній соціології соціологія
Г
5 Методика викладання соціології у вищій школі соціологія
С
5 Теорія соціальних технологій соціологія
С
5 Технології написання наукових текстів соціологія
Г
5 Технології підготовки текстів соціологія
СТ
5 Теорія соціальних технологій соціологія
СТ
5 Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток) соціологія
СТ
6
МС: Сучасна соціологічна теорія
6 Соціологічні теорії глобалізації та розвитку соціологія
С
6 Теорії соціокультурної та гендерної ідентичності соціологія
С
6 Соціологія постмодерну соціологія
С
6 Неофункціоналістські та постструктуралістські соціологічні теорії соціологія
С
6 Теорія соціальної дії та практичної раціональності соціологія
С
6 Соціальна феноменологія соціологія
С
6 Рефлексивні процеси у сучасній теоретичній соціології соціологія
С
6 Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар) соціологія
С
6 Соціологічні теорії соціального порядку соціологія
С
6 Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар) соціологія
С
6 Соціологія маскулінності та чоловічі дослідження (Sociology of masculinity and men’s studies) соціологія
Г
6 Gender order transformation in post-socialist Ukraine and Еurope соціологія
Г
6 Гендерна експертиза та гендерний аудит (Gender Expertise and Gender Audit) соціологія
Г
МС: Соціологія масової комунікації
6 Теорія соціокультурних комунікацій соціологія
С