Кафедра теорії та історії соціології

Кімната

502

Телефон

259-02-48, 22-93, 22-60

Електронна пошта

tis@soc.univ.kiev.ua

Розвиток та iнституцiалiзацiя соцiологiї у Київському унiверситi пов'язанi з появою лабораторiї конкретно-соцiологiчних дослiджень (1962), створеної за iнiцiативою П.В.Копнiна. Її очолювали доцент Гончаренко М.П. (1961-64), доцент Байкiн Ф.Ф. (1964-65), доцент Надольний I.Ф. (1965-70).

Подальшим етапом стало вiдкриття на фiлософському факультетi кафедри соцiологiї (1979), очоленої доцентом Гончаренком М.П. Її першими викладачами були доцент Бiлосвiт К.Д., доцент Захарченко М.В., викладач Нiколаєнко Л.Г., асистент Кушерець В.I., якi проводили значну роботу iз забезпечення навчально-методичного процесу, готували професiйних соцiологiв через аспiрантуру (на початок 1990-х 10 викладачiв i аспiрантiв, в т.ч. 4 iноземцiв, успiшно захистили дисертацiї). Пiсля створення факультету соцiологiї та психологiї (1991) вона була перейменована на кафедру iсторiї та теорiї соцiологiї.

Керiвники кафедри: 1979-87 - доцент Гончаренко М.П., 1987-94 - професор Погорiлий О.I., 1994 -2006 - професор Тарасенко В.I., з 2006 по теперiшнiй час кафедру очолює професор Судаков В.I.

Кафедра спiвпрацює з вiддiлом теорiї, iсторiї та методологiї Iнститу соцiологiї НАН України, з соцiологiчним факультетом Центрально-Європейського унiверситету (м. Будапешт); факультетом соцiологiї Варшавського унiверситету; факультетом соцiологiї Мiжнародного Соломонова унiверситету (м. Київ).

Навчальні дисципліни

1 Вступ до спеціальності: соціологія та соціальні технології соціологія
1 Історія соціології 2 соціологія
1 Вступ до спеціальності: соціологія та соціальні технології соціологія
1 Історія соціології 1 соціологія
1 Історія соціології 1 соціологія
1 Соціальна антропологія: соціологічні засади соціологія
2 Соціологія соціальних груп соціологія
2 Історія соціології в Україні Z соціологія
2 Соціологія соціальних груп соціологія
3 Сучасні соціологічні теорії соціологія
3 Сучасні соціологічні теорії соціологія
3 Сучасні соціологічні теорії соціологія
3 Соціологія повсякденності Z соціологія
3 Сучасні соціологічні теорії соціологія
4 Соціологія права соціологія
4 Історія та теорії гендерних досліджень Z соціологія
4 Соціологічні теорії соціального контролю та девіантної поведінки соціологія
4 Соціологічні теорії соціального контролю та девіантної поведінки соціологія
4 Соціологія повсякденності соціологія
4 Соціологія знання Z соціологія
5 Дослідницькі парадигми в соціальних науках соціологія
5 Actual Problems of Current Sociology соціологія
5 Новітні концептуальні стратегії у теоретичній соціології соціологія
5 Теорія соціальної дії та практичної раціональності соціологія
5 Теорія соціальних технологій соціологія
5 Методика викладання соціології у вищій школі соціологія
5 Теорія соціальних технологій соціологія
5 Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток) соціологія
5 Технології підготовки текстів соціологія
6 Соціологія постмодерну соціологія
6 Рефлексивні процеси у сучасній теоретичній соціології соціологія
6 Неофункціоналістські та постструктуралістські соціологічні теорії соціологія
6 Дослідницькі парадигми у соціальних науках соціологія
6 Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар) соціологія
6 Соціологічні теорії соціального порядку соціологія
6 Соціологічні теорії глобалізації та розвитку соціологія
6 Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар) соціологія
6 Теорія соціокультурних комунікацій соціологія
6 Соціальна феноменологія соціологія
6 Теорії соціокультурної та гендерної ідентичності соціологія
3 Соціологія право
3 Соціологія право
6 Історія та теорія гендерних досліджень соціальна робота