Кафедра соціальних структур та соціальних відносин

Кімната

509

Телефон

521-33-40, 63-40

Електронна пошта

sssr@soc.univ.kiev.ua

Кафедру започатковано у 2003 як кафедру загальної соцiологiї з метою забезпечення викладання соцiологiї на непрофiльних факультетах унiверситету i розвитку вiдповiдної дисциплiни. З 2003 по липень 2007 керiвництво кафедрою здiйснював доктор iсторичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений дiяч науки i технiки України Євтух Володимир Борисович.

У червнi 2007 кафедру перейменовано на кафедру соцiальних структур та соцiальних вiдносин. Передумовами змiни профiлю кафедри стала потреба в розвитку одного з провiдних напрямкiв у соцiологiї - вивчення структурних вiдносин та процесiв i забезпечення вiдповiдної фахової пiдготовки на факультетi соцiологiї, який нещодавно був виокремлений з факультету соцiологiї та психологiї. Змiна профiлю кафедри й стала поштовхом до подальшого розвитку її науково-викладацького потенцiалу.

З 2007 кафедру очолює доктор соцiологiчних наук, професор, вiце-Президент Соцiологiчної Асоцiацiї України Куценко Ольга Дмитрiвна.

Кафедра розробляє науковий напрямок, пов'язаний iз вивченням соцiальних структур, стратифiкацiї та процесiв соцiальних змiн. Завдяки науковим i органiзацiйним зусиллям професора В.Б.Євтуха отримала розвиток наукова школа з етносоцiологiї, яка є унiкальною в просторi української соцiологiї. Суттєвим є науковий внесок у дослiдження процесiв структурних трансформацiй та кристалiзацiї соцiальних нерiвностей завдяки зусиллям професора О.Д.Куценко та колективу оновленої кафедри.

Кафедра пiдтримує плiднi науковi стосунки з Iнститутом соцiологiї НАН України (вiддiли соцiальних структур та теорiї i методологiї соцiологiї, м. Київ), Iнститутом соцiологiї Росiйської Академiї Наук (вiддiл дослiджень соцiальних трансформацiй, м. Москва), Iнститутом соцiологiї Угорської Академiї наук (м. Будапешт), Iнститутом Схiдної Європи при Вiльному унiверситетi Берлiна (ФРН).

Файли

Навчальні дисципліни

1 Загальна соціологія соціологія
1 Соціологія реклами соціологія
1 Загальна соціологія соціологія
1 Соціальні проблеми сучасного суспільства соціологія
1 Загальна соціологія соціологія
1 Соціальні проблеми сучасного суспільства соціологія
1 Вступ до університетських студій Z соціологія
1 Соціологія реклами соціологія
1 Вступ до університетських студій соціологія
2 Соціологія сім'ї та особистості соціологія
2 Соціологія сім'ї та особистості соціологія
2 Соціологія праці та зайнятості Z соціологія
3 Оцінювання соціальних програм та проектів Z соціологія
3 Соціальна структура суспільства соціологія
3 Соціальна структура суспільства соціологія
4 Соціологія конфлікту соціологія
4 Соціологія соціальних змін соціологія
4 Соціологія дозвілля Z соціологія
4 Соціологія конфлікту соціологія
4 Етносоціологія та соціологія релігії Z соціологія
4 Соціологія дозвілля Z соціологія
4 Соціальна мобільність соціологія
4 Етносоціологія та соціологія релігії Z соціологія
5 Методологія дослідження соціальних нерівностей соціологія
5 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності соціологія
5 Actual Problems of Current Sociology соціологія
5 Асистентська практика соціологія
5 Трансформаційні процеси в Центральній та Східній Європі соціологія
5 Соціальна політика та якість життя соціологія
5 Європейські студії соціологія
5 Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток) соціологія
5 Соціологія нової Європи соціологія
6 Actual Problems of Current Sociology соціологія
6 Gendered education соціологія
6 Gender expertise and gender audit соціологія
6 Соціологія релігії Z соціологія
6 Sociology of masculinity and men’s studies соціологія
6 Соціологія вільного часу і дозвілля Z соціологія
6 Sociology of gender соціологія
6 Modern problems of social scienсe (Актуальні проблеми соціальної науки) соціологія
7 Соціальні структури, стратифікація та мобільність (магістерський дослідницький семінар) соціологія
1 Порівняльні дослідження європейських суспільств міжнародна економіка, економічна кібернетика
1 Соціологія військова економіка
2 Соціологія соціальна робота
2 Соціальна структура та нерівності в суспільстві соціальна журналістика
2 Соціологія фінанси та кредит
2 Соціальні проблеми та виклики сучасного суспільства журналістика
2 Соціологія картографія
2 Соціальні проблеми та виклики сучасного суспільства соціальна журналістика
3 Соціологія політики журналістика
3 Соціологія економічних відносин журналістика
3 Соціологія географія (заочно)
3 Соціологія економічних відносин журналістика
3 Соціологія статистика
3 Соціологія психології
3 Повсякденність та стилі життя журналістика
4 Соціологія комп'ютерна інженерія
4 Практикум з аналізу соціальних проблем сучасного суспільства та інформаційного забезпечення їх висвітлення соціальна журналістика
4 Соціологія радіофізика
4 Практикум з аналізу соціальних проблем сучасного суспільства та інформаційного забезпечення їх висвітлення журналістика
4 Соціологічні показники суспільного розвитку журналістика
4 Соціологія геоінформаційні системи
5 Економічна соціологія фінанси та кредит