Соціологія споживання

Освітня програма

СТ

Рік навчального плану

2017

Лектор

Спеціальність

соціологія

Спеціалізація

БСТ: "Соціальні технології економічної сфери: менеджмент та маркетинг"

Курс

2

Семестр

3

Робоча навчальна програма (українською)

Самостійна робота студентів