Соціологія громадської думки

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2015

Лектор

Семінаристи

Спеціальність

видавнича справа та редагування

Курс

1

Програма дисципліни (українською)

Робоча програма навчальної дисципліни