Соціальні технології в політиці

Освітня програма

СТ

Рік навчального плану

2017

Лектор

Спеціальність

соціологія

Спеціалізація

МСТ: "Технології комунікацій і політичної сфери"

Курс

6

Семестр

3

Робоча навчальна програма (українською)