Актуальні проблеми соціології особистості та гендеру

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2017

Лектор

Спеціальність

соціологія

Спеціалізація

БС: "Соціологія особистості та гендеру"

Курс

4

Семестр

8

Робоча навчальна програма (українською)