Бакaлаврат. ОП "Соціологія"

2
2 Історія соціології в Україні Z Червінська Т. Г.
2 Методи аналізу соціологічних даних Z Горбачик А. П.
2 Організація роботи соціологічної служби Z Юзва Л. Л.
2 Соціальна статистика та демографія Z Курило І. О.
2 Соціологія довкілля Вілкова О. Ю.
2 Соціологія праці та зайнятості Z Жуков В. І.
2 Соціологія сім'ї та особистості Аза Л. О.
2 Теорія соціалізації Z Ручка А. О.
БС: "Прикладні соціологічні дослідження"
2 Інструментарій соціологічного опитування Олійник О. В.
2 Проектування соціологічного дослідження Z Савельєв Ю. Б.
БС: "Соціальні комунікації"
2 Соціологія соціальних груп Мороз Є. О.
2 Сучасні теорії соціальної комунікації Чудовська І. А.
БС: "Соціальна експертиза та аудит"
БС: "Соціологія менеджменту та маркетингу"
2 Основи соціального менеджменту Туленков М. В.
2 Основи соціального менеджменту Туленков М. В.
БС: "Соціологія менеджменту та маркетингу"
2 Теорія організації Туленков М. В.
2 Теорія соціальних інститутів Яковенко Ю. І.
4
4 Історія та теорії гендерних досліджень Z Червінська Т. Г.
4 Етносоціологія та соціологія релігії Z Аза Л. О.
4 Методи автоматичної класифікації в соціологічних дослідженнях Z Сидоров М. В.
4 Соціальна мобільність Кузьменко Т. М.
4 Соціологічні теорії соціального контролю та девіантної поведінки Злобіна О. Г.
4 Соціологія дозвілля Z Цимбалюк Н. М.
4 Соціологія знання Z Соболевська М. О.
4 Соціологія конфлікту Жуков В. І.
4 Соціологія міста Тарабукін Ю. О.
4 Соціологія масових комунікацій Чудовська І. А.
4 Соціологія молоді Тарабукін Ю. О.
4 Соціологія науки Яковенко Ю. І.
4 Соціологія організацій Чепак В. В.
4 Соціологія організацій та управління Чепак В. В.
4 Соціологія повсякденності Злобіна О. Г.
4 Соціологія політики Боровський О. О.
4 Соціологія права Судаков В. І.
4 Соціологія соціальних змін Фостер (Камінська) Л. Ф.
4 Соціологія цінностей Ручка А. О.
БС: "Прикладні соціологічні дослідження"
4 Методи вимірювання соціальних показників Z Олійник О. В.
4 Порівняльні та панельні соціологічні дослідження Z Ковтуненко Е. С.
4 Технології Інтернет досліджень Сидоров М. В.