Кафедра отраслевой социологии

Комната

508

Телефон

259-04-47, 35-66

Электронная почта

gs@soc.univ.kiev.ua

Кафедра створена у квітні 1992 р. Викладачі кафедри читають навчальні курси, що відображають галузеву структуру соціологічного знання (соціологія молоді, освіти, комунікації, права, громадської думки, політики тощо) а також окремі спецкурси з загальної теорії соціології та методології прикладних досліджень в різних сферах соціального життя.

Для залучення до навчальної роботи провідних науковців з Національної Академії наук України в Інституті соціології НАНУ стоврено філію кафедри (керівник - проф. Ручка А.О.). Понад 20 викладачів філії читають щорічно такі курси: економічна соціологія, етносоціологія, соціологія управління, соціологія особистості, соціологія праці, соціологія моралі, соціологія організації тощо.

Кафедра здійснює науково-методичне керівництво педагогічною та виробничою практикою студентів, готує аспірантів , що навчаються на факультеті за спеціальностями: "соціологія культури, науки, освіти", "соціологія політики" та "історія і теорія соціології".

Учебные дисциплины

2 Теория социальных институтов соціологія
2 Социальная статистика и демография соціологія
2 Теория социализации соціологія
2 Социология общественного мнения соціологія
2 Социология окружающей среды соціологія
2 Социология общественного мнения соціологія
2 Демография и социальная статистика социология
3 Социология образования социология
3 Организация и методы выборочного исследования социология
3 Социология культуры социология
3 Социология экономики социология
4 Социология политики соціологія
4 Социология международных отношений социология
4 Социология массовых коммуникаций соціологія
4 Социология управления соціологія
4 Социология науки социология
4 Социология культуры социология
4 Социология ценностей соціологія
4 Социология города и деревни социология
4 Социология молодёжи социология
4 Социализация социология
5 Актуальные проблемы социологической науки социология
5 Исследовательские технологии в отраслевой социологии (магистерский исследовательский семинар) соціологія
5 Исследовательские технологии в отраслевой социологии (магистерский исследовательский семинар) соціологія
5 Социология Интернет коммуникаций соціологія
6 Институциональная социология социология
6 Методи социологического объяснения социология
6 Социология ценностей социология
6 Моделирование и прогнозирование социальных процессов соціологія
6 Sociology of language соціологія
6 Соціологічне забезпечення політичних кампаній социология
6 Социология социологии социология
6 Социология социальной работы соціологія
7 Моделювання та прогнозування соціальних процесів соціологія
8 Методология и организация работы над диссертационным исследованием социология (аспирантура)
8 Методология и организация работы над диссертационным исследованием социология (аспирантура)
Соціологія міжнародного бізнесу міжнародний бізнес
Соціологія міжнародні відносини
1 Соціологія громадської думки реклама
1 Соціологія громадської думки зв’язки з громадськістю
1 Соціологія громадської думки видавнича справа та редагування
1 Соціологія громадської думки медіа-комунікації
1 Социология журналистика
2 Социология религиоведение
2 Социология международный бизнес
2 Социология философия
2 Социология культурология
2 Социология политология
3 Социоэкология химия
3 Социология перевод, филология
3 Социология международная информация
3 Cоциология биология
3 Социология издательское дело и редактирование
3 Соціологія іноземна філологія
3 Социология международная экономика
3 Социология политики журналистика
3 Социология политология
4 Социология Украинский язык и литература, русский язык и литература
4 Социология организаций правоведение
4 Социология политики политология (заочно)
4 Социология политики политология
4 Социология biology (correspondence)
4 Социология управления программная инженерия
4 Багатовимірність культурного простору культурологія
5 Социология общественного мнения журналистика
6 Соціологія громадської думки медіакомунікації
7 Социальная инфраструктура и коммунальное обеспечение регионов государственная служба (заочно)
7 Социология общественного мнения журналистика