Department of Theory and History of Sociology

Room

502

Phone

259-02-48, 22-93, 22-60

Email

tis@soc.univ.kiev.ua

У 1979 р. в Київському університеті однією з перших в Україні була створена кафедра соціології. В 1991 р. після створення факультету соціології та психології кафедра була реорганізована в кафедру теорії та історії соціології.

Викладачі кафедри читають на факультеті навчальні курси з історії світової та вітчизняної соціології, теоретичної та загальної соціології, методики викладання соціології, соціології культури, а також ряд спецкурсів: загальна соціологічна теорія, пізнавальні технології в соціології, спеціальні соціологічні теорії, новітні соціологічні теорії, ретроспективна соціологія та ін.

Серед підготовлених викладачами кафедри підручників та навчальних посібників можна назвати відомий в Україні посібник професорів Захарченка М.В. та Погорілого О.І. "Історія соціології: від античності до початку ХХ століття". Багатьом допомагає у вивченні української соціології книги Захарченка М.В. та інших авторів "Соціологічна думка України", "Соціологія. Матеріали до лекційного курсу".

Кафедра забезпечує педагогічну практику студентів. Вона є базою підготовки аспірантів, що навчаються за спеціальністю "історія і теорія соціології".

Courses

1 Social Anthropology: Sociological Principles соціологія
1 History of Sociology 1 соціологія
1 Introduction to the specialty: sociology and social technologies соціологія
1 History of Sociology 2 соціологія
1 Introduction to specialty sociology
1 Introduction to specialty sociology
1 History of Sociology 2 соціологія
2 History of sociology in Ukraine sociology
2 Contemporary sociological theory соціологія
2 Contemporary sociological theory соціологія
2 Sociology of social groups соціологія
2 Sociology of Globalization соціологія
2 Sociological theories of the city and urbanization соціологія
2 The basics of social communications соціологія
2 Історія соціології 1 соціологія
2 Gender study соціологія
2 General theory of social technologies соціологія
2 Modern theories of social communication соціологія
3 Scientific status of sociological theories sociology
3 Sociology of Deviant Behavior соціологія
3 Sociology of Qeer and Deviant Behavior соціологія
3 Sociology of daily routine sociology
3 Modern sociological theories соціологія
3 Sociology of daily routine соціологія
3 Socio-demographic analysis of the settlement network соціологія
3 Modern sociological theories соціологія
3 Sociological theories of the middle level in applied research соціологія
3 Sociological theories of the middle level in applied research соціологія
3 Modern sociological theories соціологія
4 Sociology of knowledge sociology
4 Sociology of law sociology
4 Sociological Concepts of the Frankfurt School соціологія
4 Sociology of knowledge sociology
4 History and Theory of Gender Studies соціологія
4 Actual problems of sociology of personality and gender соціологія
4 Sociological Theories of Social Control and Deviant Behavior соціологія
4 Socio-cultural studies of public space соціологія
4 Theories of social capital соціологія
4 Sociology of Globalization соціологія
5 Research paradigms in social sciences соціологія
5 Theory of Social Technology соціологія
5 Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток) соціологія
5 Technology of preparation of texts соціологія
5 Theory of Social Technology соціологія
5 Research paradigms in social sciences соціологія
5 Feminist critique of classical social theory соціологія
5 The latest conceptual strategies in theoretical sociology sociology
5 Actual Problems of Current Sociology соціологія
5 Gender, corporeality and sexuality соціологія
5 A critical feminist perspective in contemporary sociology соціологія
5 Methods of teaching Sociology in high school соціологія
5 Technology of scientific texts writing соціологія
6 Gender order transformation in post-socialist Ukraine and Еurope соціологія
6 The theory of socio-cultural communications sociology
6 Gender Expertise and Gender Audit соціологія
6 Neofunctionalist and poststructuralist sociological theories sociology
6 Sociological theories of globalization and evolution sociology
6 Methods of teaching Sociology in high school sociology
6 Reflex processes in modern theoretical sociology sociology
6 Theories of sociocultural and gender identity соціологія
6 The theory of social action and practical rationality соціологія
6 Social phenomenology sociology
6 Sociology of postmodern sociology
6 Thematic directions of sociological theory development (master's research seminar) соціологія
6 Sociology of masculinity and men’s studies соціологія
6 Sociological theories of social order соціологія
3 Sociology legal
6 History and theory of gender researches social work