Department of Methodology and Methods of Sociological Research

Room

503

Phone

521-33-24, 63-24

Email

mmsr@soc.univ.kiev.ua

Кафедра була створена в 1990 році.

Викладачі кафедри читають на факультеті навчальні курси з методології соціологічних досліджень, методики організації емпіричних соціологічних досліджень та методів збирання даних, основ інформатики та обчислювальної техніки а також математичних методів аналізу даних соціальних досліджень. Основна мета вказаного комплексу курсів - дати майбутньому фахівцю сучасні методологічні знання та практичні навички, необхідні для організації та самостійного проведення емпіричного соціологічного дослідження.

Кафедра здійснює науково-методичне керівництво факультетським інформаційно-обчислювальним сектором. Зусиллями викладачів кафедри створена і розвивається загальнофакультетська комп'ютерна мережа, що дозволяє ефективно користуватися централізованими інформаційними ресурсами факультету а також можливостями міжнародної мережі ІНТЕРНЕТ викладачам, студентам та співробітникам. Кафедра забезпечує навчальну практику студентів магістерської програми з соціології. Кафедра є базою підготовки аспірантів, що навчаються за спеціальністю "методологія та методи соціологічних досліджень".

Courses

1 Probability Theory and Mathematical Statistics in Sociology соціологія
1 Methods of collecting sociological data соціологія
1 Information technologies in Sociology sociology
2 Mathematical methods in Sociology sociology
2 Workshop on methods for collecting sociological data соціологія
2 Analysis of documents соціологія
2 Methodology of empirical sociological research соціологія
2 Organization of work of sociological service sociology
2 Sociological research design соціологія
2 Sociological support of marketing researches соціологія
2 Visual sociology and research in the Internet соціологія
2 Toolkit for sociological survey соціологія
2 Theory of probability and mathematical statistics sociology
2 Organization and methods of sample research in sociology соціологія
3 Focus group interviews in a sociological research соціологія
3 Workshop on marketing research methods соціологія
3 Sample research соціологія
3 Preparation and presentation of research results соціологія
3 Methodology of Sociological Research соціологія
3 The empirical content analysis research соціологія
3 Biographical methods соціологія
3 Sociological data collection methods соціологія
3 Internet Research Technologies соціологія
4 Marketing researches соціологія
4 Workmanship practice of the processing and analysis of sociological information соціологія
4 Workmanship practice of the processing and analysis of sociological information соціологія
4 Workmanship practice of the processing and analysis of sociological information соціологія
4 Internet Research Technologies sociology
4 Toolkit for sociological survey соціологія
4 Workmanship practice of the processing and analysis of sociological information соціологія
4 Workmanship practice of the processing and analysis of sociological information соціологія
4 Workmanship practice of the processing and analysis of sociological information соціологія
4 Methods of measuring social indicators соціологія
4 Sociological methods of marketing research соціологія
4 Comparative and panel sociological research sociology
4 Workmanship practice of the processing and analysis of sociological information соціологія
5 Quantitative methods: multivariate analysis соціологія
5 Methods for analyzing nonnumerical data in sociology соціологія
5 Modern methods of data analysis in sociology соціологія
5 Sociology of new Europe sociology
5 Modeling and forecasting of social processes соціологія
5 Actual sociological methods of marketing researches соціологія
5 Social Network Analysis sociology
5 Actual sociological methods of marketing researches соціологія
6 Research paradigms in social sciences sociology
6 Research Design соціологія
6 Qualitative methods in gender studies соціологія
6 Modeling and forecasting of social processes соціологія
6 Qualitative interviews in sociological research соціологія
6 Methodology and methods of sociological research (research master's workshop) sociology
6 Sociological support of social projects соціологія
6 Data analysis in R sociology
6 Social Network Analysis соціологія
6 The theory and methods of causality in sociology соціологія
6 Math bases of analisys of social processes sociology
6 Modern methods of text analysis соціологія
6 Biographical method in gender studies соціологія
1 Information technologies phychology
1 Information technologies social work
2 Sociology history, correspondency
3 Modern information technologies and technical means in Education social pedagogy
4 Sociology politology
4 Sociology philosophy, correspondence
4 Sociological methods of research of political processes політологія, заочне
4 Sociology chemistry
4 Sociological practice політологія
4 Sociological methods of research of political processes politology
5 Sociological methods of research of political processes politology, correspondency
7 Побудова соціальних показників соціальна інформатика
7 Statistical methods for research in the field of social communications journalism