Department of Branch Sociology

Room

508

Phone

259-04-47, 35-66

Email

gs@soc.univ.kiev.ua

Кафедра створена у квітні 1992 р. Викладачі кафедри читають навчальні курси, що відображають галузеву структуру соціологічного знання (соціологія молоді, освіти, комунікації, права, громадської думки, політики тощо) а також окремі спецкурси з загальної теорії соціології та методології прикладних досліджень в різних сферах соціального життя.

Для залучення до навчальної роботи провідних науковців з Національної Академії наук України в Інституті соціології НАНУ стоврено філію кафедри (керівник - проф. Ручка А.О.). Понад 20 викладачів філії читають щорічно такі курси: економічна соціологія, етносоціологія, соціологія управління, соціологія особистості, соціологія праці, соціологія моралі, соціологія організації тощо.

Кафедра здійснює науково-методичне керівництво педагогічною та виробничою практикою студентів, готує аспірантів , що навчаються на факультеті за спеціальностями: "соціологія культури, науки, освіти", "соціологія політики" та "історія і теорія соціології".

Courses

1 Social research practice соціологія
2 Sociology of Public Opinion соціологія
2 Sociology of Public Relations соціологія
2 Sociology of environment соціологія
2 Sociology of Public Opinion соціологія
2 The theory of socialization соціологія
2 Sociology of Economics and Marketing соціологія
2 Sociology of space соціологія
2 Social statistics and demography соціологія
2 Visual sociology and research in the Internet соціологія
2 Fundamentals of Social Management соціологія
2 Visual sociology and research on the Internet соціологія
2 Social statistics and demography соціологія
2 The theory of social institutions соціологія
2 The theory of organization соціологія
3 Sociology of education sociology
3 Sociology of social movements соціологія
3 Sociology of culture sociology
3 Sociology of branding соціологія
3 Sociology of entrepreneurship соціологія
3 Organizational Behavior соціологія
3 Organization and methods of sampling research sociology
3 Media research technologies соціологія
3 Sociology of economics sociology
3 Sociology of social work соціологія
3 Sociology of gender соціологія
3 Educational practice on methods of collecting sociological information соціологія
3 Technology of personnel work соціологія
3 Sociology of education sociology
3 The theory of social marketing соціологія
3 Organizational culture соціологія
4 Sociology of policy соціологія
4 Sociology of values соціологія
4 Sociology of youth sociology
4 System theory and system analysis соціологія
4 Technologies of management of territorial communities соціологія
4 Sociology of science sociology
4 Sociology of social work соціологія
4 Political leadership training соціологія
4 Organizational culture соціологія
4 Professional Career Planning Workshop соціологія
4 Sociology of organizations and management соціологія
4 Sociology of Mass Communications соціологія
4 Postmodern Theories of New Mobility соціологія
4 Sociology of the city and the countryside sociology
5 Actual problems of sociological science sociology
5 Research technologies in sectoral sociology (MA research seminar) соціологія
5 Sociology of political communications соціологія
6 Theory of Social Authority соціологія
6 Sociological theories of mass communication соціологія
6 Management decision theory соціологія
6 Sociology of Authority соціологія
6 Sociology of the symbol соціологія
6 Social technologies of PR and image-making соціологія
6 Sociology of marketing соціологія
6 Social Management and Administration Technologies соціологія
6 Sociology of language соціологія
6 Methodology and organization of marketing research соціологія
6 Sociology of international relations соціологія
6 Sociology of Social Work соціологія
6 Social Management and Administration Technologies соціологія
6 Social technologies in politics соціологія
6 Sociological support for political campaigns sociology
6 Sociology of business communication соціологія
6 Research technologies in the sociology of mass communication (master's research seminar) соціологія
6 Sociology of organizational interaction соціологія
6 Sociological providing of public relations соціологія
6 Sociological theories of mass communication соціологія
6 Sociology of political communications соціологія
6 Research Technology in Management Sociology and Marketing (Master's Research Seminar) соціологія
6 Sociology of the market соціологія
8 Methods and work on the dissertation research sociology (PhD)
8 Methods and work on the dissertation research sociology (PhD)
Соціологія міжнародного бізнесу міжнародний бізнес
Соціологія міжнародні відносини
Sociology політологія
1 Соціологія громадської думки видавнича справа та редагування
1 Sociology journalism
1 Соціологія громадської думки медіа-комунікації
1 Соціологія громадської думки реклама
1 Соціологія громадської думки зв’язки з громадськістю
2 Sociology religion
2 Sociology international business
2 Sociology Philosophy
2 Sociology culturology
2 Соціологія politilogy
2 Socio-political studios Екологія, Технології медичної діагностики та лікування
3 Sociology biology
3 Sociology politology
3 Sociology philology, translation
3 Sociology international information
3 Соціологія іноземна філологія
3 Sociology international economics
3 Sociology publishing and editing
3 Socioecology chemistry
4 Sociology biology (correspondence)
4 Sociology of policy political science (in absentia)
4 Sociology of management program engeneering
4 Sociology of organizations jurisprudence
4 Sociology policy political science
4 Sociology of management sociology
4 Багатовимірність культурного простору культурологія
4 Fundamentals of PR культорологія
4 Sociology Ukrainian language and literature, russian language and literature
5 Sociology of public opinion journalism
6 Sociology of public opinion медіакомунікації
7 Sociology of Public Opinion journalism
7 Social Infrastructure and Utilities regions civil service (in absentia)
2 Sociology eastern languagues, intrepreters